Eiendomsregister

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eiendomsregister er et offisielt register over registrerte eiendommer i en stat som kan omsettes eller pantsettes. Eiendommene gis et matrikkelnummer (I Norge: Gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og seksjonsnummer) som er entydig i forhold til andre eiendommer i staten.

Eiendomsregisteret er et av basisregistrene i forvaltningen i Norge. Det danner grunnlaget for all eiendomsomsetning og alle transaksjoner med pant i fast eiendom. Eiendomsregisteret består av to deler - Grunnboken og GAB-registeret. Norsk Eiendomsinformasjon er et statlig foretak som er gitt ansvaret for å drive Eiendomsregisteret. Salg av eiendomsopplysninger skjer gjennom den internettbaserte markedplassen Infoland.

For mere detaljert informasjon, se Matrikkel

Eksterne lenker