Eidsivating lagmannsrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hamar tinghus, sete for Eidsivating lagmannsrett. Bygd 1999.

Eidsivating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge og tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker.

Eidsivating lagmannsrett behandler saker fra Hedmark og Oppland lagsokn og sakene behandles på Hamar og Lillehammer. Saker fra Romerike lagsokn behandles på Eidsvoll i Lagmannsrettens hus. Straffesaker som ikke behandles med jury, avvikles på det sted innen lagsoknet som er mest hensiktsmessig. Det samme gjelder sivile saker og overskjønn.

Historisk

I forbindelse med toinstansreformen i strafferettspleien i 1995, ble Eidsivating lagdømme delt ved at Oppland, Hedmark og Romerikskommunene i Akerhus, ble opprettet som eget lagdømme med sete på Hamar.

De to nye lagdømmene fikk navn etter de gamle lagtingene i middelalderen. Det gamle Eidsivatinget var knyttet til Mjøsa. På Magnus Lagabøters tid, ca 1274, ble Eidsivatinget holdt på Eidsvoll og omfattet samme område som det nye lagdømmet. Det var derfor naturlig at det nye lagdømmet, med sete i Hamar, ble kalt Eidsivating, Den resterende del av det gamle Eidsivating fikk navnet Borgarting lagdømme, oppkalt etter det gamle lagtinget for området rundt Oslofjorden som hadde tingsted ved Sarpsborg.

Den nye lagmannsretten var operativ fra 1. august 1995.

Se også

Eksterne lenker