Egenkapitalrentabilitet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Egenkapitalrentabilitet viser avkastningenegenkapitalen som er investert i en bedrift. Egenkapitalrentabiliteten før skatt skal være større enn totalkapitalens rentabilitet.

Siden egenkapitalen som er investert som regel endres gjennom året, benytter man et veid gjennomsnitt av inngående og utgående egenkapital som nevner i beregningen. Gjennomsnittlig egenkapital = (egenkapital 1.1 + egenkapital 31.12)/2.

Formel: (Resultat før skattekostnad * 100%) / gjennomsnittlig egenkapital

Egenkapitalrentabiliteten kan beregnes både før og etter skatt. I formelen ovenfor har man benyttet før skatt. For å få etter skatt, trekker man fra skattekostnaden på venstre side før man multipliserer med 100 %.

Man kan også velge mellom å beregne normaliserte eller fullstendige rentabiliteter. I førstnevnte benytter man ordinært resultat før skatt, mens man i sistnevte benytter årsresultatet og får dermed inkludert ekstraordinære inntekter og kostnader.