Egenkapitalbevis

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Egenkapitalbevis (før 1. juli 2009 Grunnfondsbevis) er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har 26 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 21 børsnoterte. I tillegg har forsikringsselskapet Gjensidige utstedt egenkapitalbevis som foreløpig ikke er børsnotert.

I 2002 fikk sparebankene også adgang til å omdanne seg til aksjesparebank. Forutsetningen for at den omdannete banken skal kunne kalle seg sparebank, er at den del av sparebankens oppsparte fond som omdannes til en stiftelse, eier minst 10 prosent av aksjene i aksjesparebanken. Den største sparebanken, Gjensidige NOR Sparebank har omdannet seg til aksjesparebank og har fusjonert med DnB, den største forretningsbanken, til DnB NOR Bank ASA. Det legges til grunn at sparebankvirksomheten videreføres.

Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at egenkapitalbevisenes eierandel (eierandelskapitalen) og institusjonens øvrige kapital (grunnfondet) underlegges samme regelverk ved tildeling av henholdsvis utbytte og gavetildeling, og ved avsetning til fonds.

Egenkapitalbeviset utgjør en viktig del av sparebankenes kapitalbase. 8 av de 10 største sparebankene (eksl. DnB NOR) har utstedt egenkapitalbevis, og eierandelen i den enkelte bank varierer fra ca. 10 til 55 prosent.

Eksterne lenker