Egeninkasso

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Egeninkasso betyr at kreditor gjennomfører inkassorutinene uten hjelp fra advokat eller inkassobyrå.

Fordringshavere som velger å kjøre inkassosakene i eget navn kan også legge på inkassogebyr, men satsene er lavere enn for inkassobyråer. Dette fører til lavere totalkrav for den som skylder penger (debitor).

I 2006 ble inkassoreglene betydelig forenklet og saksgangen kortet ned gjennom Inkassoforskriften. Påbudet om å ta alle saker innom Forliksrådet ble opphevet. Uomtvistede pengekrav kan nå sendes direkte til Namsmannen (Namsfogd) etter et forutgående varsel.

Hvis debitor er en privatperson går det minst 14 dager fra fakturaen forfaller til begjæring om tvangsinndrivelse kan sendes til Namsmannen. Dette trinnet i inkassoprosessen kalles utleggsforretning.

Hvis skyldneren er et foretak og kravet er uomtvistet (ingen uenighet foreligger), kan kreditor sende konkursvarsel gjennom Stevnevitnet, og deretter konkursbegjæring til Tingretten.

Omtvistede krav mot private og foretak må behandles og avgjøres i Forliksrådet eller Tingretten.

Det er bare rettsvesenet som i siste instans har fullmakt til å kreve inn penger eller naturalfordringer med lovmessig tvang. Fellesbenevnelsen er tvangsfullbyrdelse.