Edelmetalloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Edelmetalloven trådte i kraft 1. januar 2011 og har som formål å sikre tillit i handelen med varer av edelt metall og bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

Loven gjelder tilvirkning, markedsføring og omsetning av varer av edelt metall og varer som er sammensatt av edelt metall og annet materiale, jf. Edelmetalloven § 2.

Edelmetalloven setter bl.a. krav til hvordan gul-, sølv- og platinavarer skal merkes med finhetsstempel og ansvarsmerke, og fungerer sammen med utfyllende regler i Forskrift om varer av edelt metall og Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

Det er Patentstyret som holder register over ansvarsmerker og Justervesenet som holder kontroll med at finhetsmerket angir korrekt informasjon.

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er klageinstans og kan overprøve Patentstyrets avgjørelser i forhold til Edelmetalloven og Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

Historisk

Edelmetalloven avløste Lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. av 6. juni 1891.

Se også

Eksterne lenker