Den europeiske menneskerettsdomstolen

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra EMD)
Hopp til navigering Hopp til søk

Den Europeiske Menneskerettsdomstol (forkortet EMD) er en internasjonal domstol som behandler klager fra enkeltmennesker i Europarådets medlemsland for å på svar på om det har skjedd brudd på en av rettighetene deres i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Den europeiske menneskerettsdomstol er høyeste ankeinstans for innbyggerne i de land domstolen dekker og i en rekke tilfeller har den overprøvd nasjonale domstoler, som Høyesterett i Norge.

Domstolen har som uttalt mål at konvensjonen skal tolkes dynamisk og endres i tråd med samfunnsendringene. Dette har medført at konvensjonen i mange tilfeller har fått et videre anvendelsesområde enn konvensjonens ordlyd isolert sett skulle tilsi.

Domstolen består av en dommer fra hvert av Europarådets medlemsland. Dommerne er ikke oppnevnt som representant for egen stat.

Norge sluttet seg til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen den 30. juni 1964.

Se også

Eksterne lenker