EFTA-domstolen

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

EFTA-domstolen er EFTAs domstol. Den er opprettet i medhold av EØS-avtalen art. 108 (2) og er hjemlet i ODA-avtalen art. 27 til 41. Domstolen består av tre dommere, jf. ODA-avtalen art. 28: én fra hvert EFTA-land. EFTA-domstolen har jurisdiksjon til å avgjøre EØS-rettslige spørsmål som oppstår i EFTA. Domstolen er konstruert som en forminsket utgave av dens forbilde EF-domstolen. Fra 1996 har domstolen hatt kontorer i Luxemburg.

Domstolen behandler traktatbruddsaker anlagt av EFTAs overvåkningsorgan (ESA), EFTA-statene og saker anlagt mot ESA (slik som søksmål om gyldigheten av et art. 36-fundert ESA-vedtak). Videre kan den avgi rådgivende uttalelser om tolkningen av EØS-rettslige spørsmål, dersom den blir anmodet om dette av en domstol i et av EFTA-landene.

Hensikten med opprettelse av EFTA-domstolen var å sikre mest mulig ensartet tolkning av EU-rett i EU og EØS-området uten å gjøre norske domstoler direkte underlagt EU-domstolen. Det følger av dette at EFTA-domstolen spiller en viktig rolle i forhold til en ensartet tolkning av EØS-regler og en effektiv beskyttelse av EØS-rettigheter i EFTA-statenes domstoler.

Det har vært påstått at det i realiteten er EU-domstolen som avgjør tolkningen av EØS-retten og at det innebærer at EFTA-domstolen er havnet i en vanskelig posisjon. Den påstanden har imidlertid vært kritisert som delvis feil og delvis en forenkling av forholdet mellom EFTA-domstolen og EU-domstolen.

Eksterne lenker