Dommerfullmektig

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dommerfullmektig er en jurist som er midlertidig ansatt som dommer.

I Norge er en dommerfullmektig en midlertidig ansatt dommer ved en tingrett. Ansettelsestiden er inntil to år. Den kan forlenges, men kan ikke samlet overstige tre år, jf. Domstolloven § 55 g. Justisdepartementet kan gi regler om unntak fra dette. En tingrettsdommer er derimot fast ansatt ved tingretten, og er embetsmann, utnevnt av Kongen i statsråd.

En dommerfullmektig utfører stort sett de samme oppgaver som en tingrettsdommer. I utgangspunktet er det sterke begrensninger på hva en dommerfullmektig kan utføre, jf. domstolloven § 23, med mindre han får fullmakt, men slik fullmakt er så vanlig at i praksis alle dommerfullmektiger får det. Man får da i starten en spesiell fullmakt for den enkelte sak man skal dømme i, og senere en alminnelig fullmakt. Det er likevel lovbestemte begrensninger som en dommerfullmektig ikke kan få fullmakt for. Den praktisk mest viktige er at en dommerfullmektig ikke kan være dommer i en straffesak der tiltalte er tiltalt for en straffbar handling med strafframme på over 6 år, jf. Straffeprosessloven § 276 fjerde ledd.

Mer detaljerte bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelse, funksjonstid, lønn og myndighetsområde m.m. er gitt i Justisdepartementets Rundskriv G-46/1999

Domstoladministrasjonen holder per høsten 2009 på med en omfattende gjennomgang av dommerfullmektigordningen, herunder hvilke oppgaver dommerfullmektiger skal utføre i fremtiden.

Praksis i to år som dommerfullmektig oppfyller kravene for å få advokatbevilling, jf. Domstolloven § 220, forutsatt at man også har gjennomført og bestått det såkalte advokatkurset med avsluttende eksamen, jf. Advokatforskriften § 8-2. Praksis i ett år som dommerfullmektig kvalifiserer som den prosedyrepraksis som kreves for å få advokatbevilling, jf. Advokatforskriften § 8-1.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]