Dolus eventualis

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dolus eventualis er latinsk og betyr «eventualitetsforsett» og brukes i strafferetten for å beskrive en lav grad av forsett.

Eksempel på når dolus eventualis kan komme til anvendelse er når gjerningspersonen har forestilt seg muligheten for at handlingen vil medføre en straffbar følge, uten at han har tilsiktet følgen eller ansett den som sannsynlig.

Straffeloven 2005 § 22 bokstav c inneholder en lovfesting av dolus eventualis.

I rettspraksis foreligger det flere uklarheter i tolkningen av dolus eventualis, men det antas at tolkningen i Rt. 2004 s. 1769 (avsnitt 11) er å anse som gjeldende rett, da det blir vist til denne i plenumsdommen Rt. 2009 s. 750 (avsnitt 90).

Du kan lese mer om "dolus eventualis" og andre skyldbegreper i vår hovedartikkel om forsett.

Rettspraksis

  • Rt-1991-600
  • Rt-2000-2072
  • Rt-2004-1769 (avsnitt 11)
  • Rt-2008-1217
  • Rt-2009-750 (avsnitt 90)
  • Rt-2009-1014

Se også

Eksterne lenker