Dokumentavgift

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dokumentavgift er en særavgift til statskassen. Avgiftsplikten inntrer ved tinglysing av dokumenter som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta. Avgiften utgjør 2,5 % av eiendommens markedsverdi, dog minst 250 kroner. Ved tinglysing av førstegangs overføring av hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper, betales en fast avgift på 1 000 kroner per hjemmelsoverføring.

Dokumentavgiften avløste stempelavgiften i 1976. Dokumentavgiften er fiskalt begrunnet, dvs. at den kun har til hensikt å skaffe staten inntekter. Ot.prp. nr. 11 (1975-76) Om lov om dokumentavgift, side 4 Størrelsen på avgiften er derfor ikke ment å dekke statens kostnader ved tinglysing. Disse kostnadene dekkes av tinglysingsgebyret.

Dokumentavgiften innbragte i 2010 henhold til revidert nasjonalbudsjett for 2011 ca. 5,4 mrd. kroner Revidert nasjonalbudsjett 2011.


I den politiske debatten omtaler motstandere av dokumentavgiften den ofte som «flytteskatt».

Eksterne lenker