Dokument

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et dokument er en lesbar tekst på et papir som inneholder informasjon. Er et dokument signert får det normalt en rettslig virkning.

Tradisjonelt er et dokument en tekst som er skrevet på papir, og som kan brukes som et bevis på innholdet. I flere århundre har slike dokumenter vært grunnlaget for forretningslivet. Som regel er et slikt dokument utformet som en meddelelse undertegnet av en eller flere person(er). Tradisjonelle former for dokumenter:

Idag blir også forskjellige elektroniske medier regnet som sikre nok til forretningsbruk, som e-post, SMS, telefaks og andre. Slike dokumenter inneholder ofte en elektronisk signatur. De gjør det mulig å drive elektronisk handel, som f.eks. å få levert billetter på skriveren hjemme.

Dokument blir også brukt som betegnelse på lagrede Datafilfiler skrevet i et tekstbehandlingsprogram på en PC, men ansees, ifølge definisjonen her, ikke som et dokument før det er skrevet ut på papir eller eventuelt presentert i lesbar form på en dataskjerm.

Kopier av trykte meddelelser (f.eks.: Kopi av bokside), og fotografier blir dokumenter når de legges fram som bevis for å underbygge påstander, for eksempel i en rettssak.

Det har lenge pågått diskusjoner om hva som kan ansees som et dokument, og oppfatningene er forskjellige. Se for eksempel Michael K. Buckland: "What is a dokument?" (Engelsk).

Rettslig sett er et dokument en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremføring, overføring eller lignende, jf. Forvaltningsloven § 2 bokstav f. Etter Straffeloven § 361 andre ledd defineres et dokument som en informasjonsbærer som gjelder et rettsforhold eller ellers egner seg som bevis for et rettsforhold. Dokumentbegrepet er dermed medieuavhengig. Noark-standarden (ekstern lenke: Arkivverket.no) har samme definisjon av dokument som Offentleglova, Forvaltningsloven og en rekke andre lover og forskrifter.

Se også

Eksterne lenker