Djevelens advokat

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Djevelens advokat (latin: advocatus diaboli) er en uoffisiell betegnelse på den kirkelige embetsmann troens advokat eller troens fremmer (latin: promotor fidei), som er medlem av kongregasjonen for helligkåringer i den katolske kirke.

Under kanoniseringsprosesser (helligkåring) mellom 1587 og 1983 var det hans oppgave å fremlegge argumenter og eventuell dokumentasjon som tilsa at personene det var snakk om, ikke burde bli helgener. Man kan si at han talte djevelens sak idet han motarbeidet utkåringen av hellige personer. Tilsvarende fikk prosesses promotor det folkelige tilnavnet advocatus Dei, «Guds advokat».

Reglene for katolske helligkåringsprosesser ble revidert i 1983, slik at den funksjon som innebærer å påpeke svakheter ved hellighetsindikasjonene ikke lenger tilligger kun én person (som kan ha medarbeidere), men utøves bredere.

I overført betydning er djevelens advokat en som kommer med kritiske innvendinger, negative synspunkter og pessimistiske spådommer, særlig når de øvrige debattantene er skjønt enige og optimistiske. Vedkommende kan være negativt innstilt i utgangspunktet, eller kan ha fått tildelt en slik rolle i gruppen, eller inntar denne posisjonen på eget initiativ for å belyse en sak bedre.

Se også