Dissens

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dissens betyr meningsforskjell eller uenighet og i juridisk sammenheng brukes ordet i forbindelse med rettsavgjørelser hvor én eller flere dommere (mindretall) er uenig med flertallet om avgjørelsen.

Dette i motsetning til enstemmige avgjørelser (plenumsdom), hvor alle i det vesentlige er enige i avgjørelsen.

En dissens kan gjelde alle spørsmål som blir tatt opp i en sak. For en alminnelig domstol som først og fremst skal avgjøre konkrete saker, vil domsresultatet være det sentrale. For Høyesterett derimot, som skal trekke opp retningslinjer for det øvrige rettslivet, er oppmerksomheten rettet mot begrunnelsen for resultatet - votaene.

Høyesterett selv omtaler dissens som «faglig uenighet i fordragelighet». Om en høyesterettsavgjørelse er avsagt enstemmig eller under dissens, kan ha betydning for hvilken prejudikatverdi den skal tillegges i en senere sak.

Det nærmeste man kommer et rettslig grunnlag for å hevde at en dommer plikter å ta dissens - eller at det følger av «kravene til dommergjerningen», er dommerforsikringen som alle dommere må avlegge etter Domstolloven (1915) § 60. Innholdet av dommerforsikringen følger av en forskrift fra 1927, hvor det heter at man skal «handle og dømme således som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og hverken av hat eller vennskap, hverken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet.».

For sivile saker går det frem av Tvisteloven (2005) § 19-6 (3) at «Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig. Ved dissens skal det opplyses hvem som er uenig, og hvilke punkter uenigheten gjelder.».

Se også

Eksterne lenker