Dispositivt utsagn

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dispositivt utsagn er en fellesbetegnelse på utsagn som skaper rettsvirkninger (forpliktelser, påbud, løfter, tilbud, aksept osv.).

Et dispositivt utsagn er et utsagn som etter sitt innhold tar sikte på å endre eller med bindende virkning definere rettslige forhold mellom mennesker, ved å pålegge avgiver eller adressat rettigheter vedkommende ikke hadde på forhånd. Dette er det typiske innholdet av lovbestemmelser og bestemmelser gitt i form av forskrifter.

Eksempler på dispositive utsagn

  1. Bestemmelser i Grunnloven.
  2. Forskrifter eller enkeltvedtak av statlige eller kommunale forvaltningsorganer, hvor offentlige organer fastsetter rettigheter og plikter borgerne imellom eller mellom borgerne og det offentlige.
  3. Avtaler og løfter, der private personer påtar seg innbyrdes rettigheter og plikter.
  4. Testamenter, der arvelateren bestemmer hvem som skal ha rett til arv når han eller hun dør.
  5. Oppsigelse av leieavtale eller arbeidstakerforhold.
  6. Fullmakt til advokat til å inngå avtale om huskjøp.

Se også

Litteratur

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle, "Rett, samfunn og demokrati" 5. opplag 2014 - ISBN 978-82-05-31041-4