Diskonteringsrente

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Diskonteringsrenten er en risikojustert avkastningskrav som benyttes for å beregne nåverdi (NV) av fremtidige kontantstrømmer.

Dette avkastningskravet gir uttrykk for den avkastning eierne av kapital forventer å oppnå på den kapital de har skutt inn i selskapet. Det er nær sammenheng mellom usikkerhet knyttet til fremtidig kontantstrøm og størrelse på diskonteringsrente. Desto mer usikkert fremtidig kontantstrøm er, jo høyere er diskonteringsrenten.

Se også