Diskontere

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Diskontere vil si å omregne en fremtidig verdi til nåverdi. Setter du kr 100 i banken i dag til 5 % rente, vil du ha kr 105 om ett år. Hundre kroner er da nåverdien av kr 105 om ett år. Operasjonen som brukes til å regne ut nåverdien av 105 kroner om ett år kalles å diskontere.

For å beregne lønnsomheten til et prosjekt må alle fremtidige inn- og utbetalinger diskonteres til nåverdi før de kan summeres.

Generelt kan den diskonterte verdien (nåverdien) av et beløp x om n år skrives x/(1+r)n, der r er diskonteringsrenten.

1/(1+r) kalles gjerne diskonteringsfaktoren.

Se også