Design

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Design er et internasjonalt begrep som både betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgiving og funksjon, og selve resultatet av denne prosessen. Betegnelsen brukes ofte innen håndverk, industri og kunstindustri, og kan deles opp i blant andre klesdesign, møbeldesign, industridesign og grafisk design. Design har tradisjonelt blitt plassert i grenselandet mellom håndverk og kunst. Betydningen av design som konkurransevirkemiddel avspeiles i begrepet strategisk design som er utviklet etter 2000.

En designer er en som har design som profesjon. I Norge kan man utdanne seg innen designfag ved flere læresteder, blant andre AHO og NTNU (industriell design), KHIO og KHiB (møbel- og klesdesign), Høgskolen i Akershus (produktdesign) og flere andre læresteder innen andre designretninger. Det er også mulig å gå yrkesrettet videregående skole i utdanningsprogrammet Design og håndverk, der man går to år på skole fulgt av to år i lære i en bedrift.

Designloven

Norge har en egen lov av 14. mars 2003 nr 15 om beskyttelse av design, ofte kalt designloven. Der er design definert i § 2 nr 1 som «utseendet til produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.»

Enerett og rettsvern for design kan oppnås for en tidsperiode ved designregistrering hos Patentstyret. Registrering kan nektes blant annet av design som inneholder offentlig våpen eller tegn, statsflagg og lignende.

Designloven avløste den tidligere lov av 29. mai 1970 nr 33 om mønster, og den nye loven har sammenheng med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Eksterne lenker