Den internasjonale havrettsdomstolen

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Havrettsdomstolens bygning i Hamburg, sett fra Elben

Den internasjonale havrettsdomstolen (eller Det internasjonale havrettstribunalet (engelsk: International Tribunal for the Law of the Sea; fransk: Tribunal international du droit de la mer) er en internasjonal domstol med sete i Hamburg, som ble opprettet i 1982 på grunnlag av FNs havrettskonvensjon.

Domstolens 21 dommere velges av konvensjonens medlemsland. Den startet sitt arbeid i 1996.

Mens den internasjonale domstolen i Haag utelukkende tar seg av saker der partene er stater og i så henseende utgjør en konkurrerende myndighet hva havrettslige stridsspørsmål angår, kan ITLOS under bestemte forutsetninger også påkalles av privatpersoner og internasjonale organisasjoner. Domstolen er således åpen også for andre enn havrettskonvensjonens medlemsstater. Dette er imidlertid en mulighet som så langt ikke har spilt noen rolle i domstolens virksomhet.

ITLOS fikk innvilget observatørstatus i FNs generalforsamling i og med generalforsamlingens resolusjon 51/204 av 17. desember 1996, og har således anledning til å delta i forsamlingens møter når saker som berører havretten står på dagsordenen.

Se også

Eksterne lenker