Den hellige stol

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Den hellige stol eller Apostoliske stol er betegnelsen for bispedømmet Roma og dermed pavens embete og hans tjenesteapparat.

Den hellige stol er forskjellig fra Vatikanstaten, som er en suveren stat med et territorium. Paven er imidlertid også statsoverhode for Vatikanstaten, og Den hellige stol tar hånd om forvaltningen av staten. Således akkrediteres utenlandske ambassadører til Den hellige stol istedenfor Vatikanstaten, og Den hellige stol inngår diplomatiske avtaler (konkordater) på vegne av både seg selv og Vatikanstaten. Som hovedregel er Den hellige stol part på egne vegne i avtaler om kirkelige anliggender, mens den er part på Vatikanstatens vegne i avtaler av mer praktisk art (f.eks. om samarbeid med Italia om postvesen, telefoni, myntenhet og vakthold rundt Vatikanet).

Den hellige stol, eller paven embede, betraktes i folkeretten ofte som et suverent, ikkestatlig rettssubjekt. I folkeretten er dette det eneste tilfellet der en naturlig person i kraft av sitt embede, og så lenge dette varer, regnes som et folkerettssubjekt. Dermed skiller paven seg fra andre statsoverhoder, som handler for et folkerettssubjekt, men uten selv å være det.

Som sådan er Den hellige stol medlem eller observatør av forskjellige internasjonale organisasjoner; ved FN er Den hellige stol innvilget status som permanent observatør. Dette er ikke uomstridt, siden andre ikke-regjeringsorganisasjoner, særlig andre kirke- og trossamfunn, ikke har noen lignende status. Imidlertid er kritikken ikke lenger så sterk, siden de fleste stater anerkjenner pavens innsats for fred. Med FN-reformen fra 2004 har FNs generalforsamling innvilget Den hellige stol ytterligere rettigheter. Den hellige stol får delta i debattene på de årlige møtene, uten å måtte vente på tillatelse fra andre stater, og har også fått rett til å svare på forhold som angår Den hellige stol.

Det må også understrekes at Den hellige stol ikke er identisk med Den katolske kirke, som utgjør et eget rettssubjekt. Den katolske kirke er ikke noe eget folkerettssubjekt; men paven eller Den hellige stol representerer imidlertid, som overhode for Den romersk-katolske kirke, denne utad og dermed også dennes interesser.

Den hellige stol har som følge av Lateranoverenskomsten adoptert italiensk lovgivning, men meddelte at den fra 1. januar 2009 ikke lenger automatisk vil gjøre dette, men vil vurdere hver lov for seg. Det er en åpning i avtalen for at Vatikanet kan reserve seg mot lover som er på kant med kirkens lære, men kirken går i slike tilfeller noe lengre enn dette.

Som eneste bispedømme i verden, ved siden av bispedømmet Roma, har bispedømmet Mainz i Tyskland også betegnelsen «den hellige stol».

Internasjonale forbindelser[rediger | rediger kilde]

Den hellige stol er aktiv i en rekke internasjonale organisasjoner, og er medlem av disse:

 • International Grains Council (IGC)
 • International Committee for Military Medicine (ICMM)
 • Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)
 • Den internasjonale telekomunionen (ITU)
 • International Telecommunications Satellite Organization (ITSO)
 • Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
 • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE)
 • Preparatory Commission for the Prøvestansavtalen|Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)*
 • Verdenspostforeningen (UPU)
 • International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
 • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)
 • FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD)
 • Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen (WIPO)

* Note: I 1971 sluttet Den hellige stol seg til Ikkespredningsavtalen for å gi sin «moralske støtte til de prinsipper som avtalen bygger på».

Den hellige stol er også permanent observatør til disse Internasjonal organisasjon|internasjonale organisasjonene:

 • Europarådet i Strasbourg
 • International Organization for Migration (IOM)
 • Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD)
 • Den latinske unionen (LU)
 • Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) i Washington
 • [[Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU)
 • FN
  • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
  • United Nations Environment Programme (UNEP)
  • United Nations International Drug Control Programme (UNDCP)
  • United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS)
  • Food and Agriculture Organization (FAO)
  • World Tourism Organization (WToO)
  • World Trade Organization (WTO)
  • World Health Organization (WHO)
  • World Food Programme (WFP)

* Note: Den hellige stol har vært permanent observatør til FN siden 1964, og fikk i juli 2007 alle medlemskaprettigheter, bortsett fra stemmerett. I følge erkebiskop Celestino Migliore, Den hellige stols faste observatør, ønsker de ikke stemmerett.

Den hellige stol er observatør ved følgende grupperinger:

Den hellige stol sender en delegat til Den arabiske liga i Kairo og er æresgjest ved den parlamentariske forsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]