Deklaratorisk

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Deklaratorisk betyr det samme som fravikelig. Når en lovregel er deklaratorisk innebærer dette at den kan fravikes gjennom avtale mellom partene, eller gjennom sedvane, kutyme eller annen handelsbruk.

En lov kan enten være deklaratorisk (fravikelig) eller preseptorisk (ufravikelig).

I hvilken grad en lov er deklaratorisk vil normalt være regulert innledningsvis i loven. Kontraktsrettslige lover utenfor forbrukerforhold vil normalt være deklaratoriske, ettersom det forutsettes at partene her kan ta vare på sine egne interesser, og fordi lovens regler ikke passer like godt i alle sammenhenger. I visse forhold der interessene til tredjemenn kommer inn vil dette imidlertid kunne stille seg annerledes; et eksempel på dette er innen selskapsretten der reglene i stor grad er preseptoriske (ufravikelige).

Se også

Litteratur