Debet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Debet er en regnskapsteknisk betegnelse som anvendes:

I resultatregnskapet er en debetpost en kostnad siden kostnader reduserer resultatet, som igjen reduserer egenkapitalen som ligger på kreditsiden i balansen.

En debetpost vil alltid ha sin motpost i en bokføring som går til kredit.

Debetsaldo

Debetsaldo er en saldo som står i venstre kolonne i regnskapet. For en eiendel betyr det at det er noe man eier. En debetsaldo i kontogruppe 2, betyr at man har noe tilgode hos noen. En debetsaldo i kontogruppe 3, betyr at man har kreditert salg, i kontogruppe 4 betyr det at man har kjøpt varer, i kontogruppe 5 betyr det at man har hatt personalkostnader, i kontogruppe 6 betyr det at man har hatt driftsutgifter, i kontogruppe 7 betyr det at man har hatt reise, representasjons, og salgskostnader. I kontogruppe 8 betyr det at man har hatt finanskostnader.

Se også