De lege lata

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

De lege lata er latin og betyr i juridisk kontekst "etter gjeldende rett". Begrepet benyttes for å avgrense gjeldende rett fra rett som ikke gjelder lenger eller rett som ennå ikke gjelder (f.eks. der et lovforslag er under behandling og ennå ikke vedtatt).

Motstykket er begrepet de lege ferenda, hvordan retten burde være.

Dersom det ikke er mulig å hevde at noe er gjeldende rett, kan man bruke de sententia ferenda som et uttrykk for større eller mindre grad av usikkerhet når det gjelder gjennomslagskraften av argumentasjonen.

Se også