Dødsstraff

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dødsstraff er en straffemetode som innebærer at man tar livet av en person som straff for en eller flere alvorlige forbrytelser etter en dødsdom.

I Norge bruker vi ikke dødsstraff som straffemetode og Straffeloven § 29 angir at straffene bare kan være fengsel, forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff, bot og/eller rettighetstap.

Dødsstraff i fredstid er forbudt, jf. protokoll nr. 6 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), men konvensjonen tillater imidlertid dødsstraff begått i krigstid eller når krig umiddelbart truer. Etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, andre tilleggsprotokoll, er det forbudt med dødsstraff både i krig og fred. Begge disse konvensjonene er rettslig bindende for landene som har tiltrådt dem, deriblant Norge.

Det er fortsatt en rekke land som har dødsstraff som straffemetode, deriblant USA.

Utlevering til fremmed stat[rediger | rediger kilde]

Dersom en utlending er siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling og kreves utlevert av et annet land, kan ikke Norge fullbyrde utleveringen om vedkommende risikerer dødsstraff, jf. Utleveringsloven § 12 (1) punkt d.

Historisk[rediger | rediger kilde]

Gjennom historien har nesten alle samfunn praktisert dødsstraff. De vanligste forbrytelsene som har vært knyttet til dødsstraff opp gjennom historien er mord, voldtekt og grov vold, men blasfemi og opposisjon til makthaverne har også blitt straffet slik en rekke steder.

Norge avskaffet dødsstraff fullstendig i 1979 og den siste henrettelsen ble utført i 1948 i forbindelse med landssvikoppgjøret. Sivil dødsstraff ble avskaffet ved straffeloven av 1902 (nå opphevet og erstattet med Straffeloven av 2005).

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]