Culpa in contrahendo

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Culpa in contrahendo (cic.) er latinsk og oversettes gjerne med «uaktsomhet ved kontraktsinngåelse». Uttrykket brukes i juridisk sammenheng for å beskrive den uaktsomhet en part kan utvise i forbindelse med avtaleinngåelse. Uaktsomheten kan oppstå hvis en part ved uaktsomhet påfører motparten tap/skade ved at avtale ikke blir inngått, eller ved at man inngår en avtale som man ikke kan oppfylle. I det siste tilfellet vil uaksomheten bestå i at man ved kontraktsinngåelse burde ha forstått at man ikke ville kunne oppfylle avtalen. Har man utvist culpa in contrahendo vil man være erstatningsansvarlig for det tap medkontrahenten har lidt som følge av den uaktsommme atferden.