Culpa

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Culpa er et latinsk ord som betyr «skyld». Skyldbegrepene forsett, uforsvarlig og uaktsomhet handler om subjektivt ansvar og i juridisk terminologi brukes ordet (culpa) så godt som utelukkende i betydningen «uaktsomhet».

  • Grov uaktsomhet (culpa lata) er når avviket fra den forsvarlige handlemåten er større enn ved vanlig (simpel) uaktsomhet. Også den grove uaktsomhet kan være både bevisst og ubevisst.

Det er ingen skarp grense mellom simpel og grov uaktsomhet.

Ordet er mye brukt i norsk og øvrig nordisk erstatningsrett, som beskrivelse av den normen man må holde seg innenfor ved sin opptreden (culpanormen). Dersom man utviser culpa ved forvoldelsen av en skade (opptrer culpøst) følger det av fast og langvarig rettspraksis at man kan bli erstatningsansvarlig for skaden dersom visse andre vilkår er oppfylt.

I juridisk sammenheng snakker man også om uten culpa som betyr uten skyldansvar og dette regnes som objektivt ansvar.

Culpa brukes også, i mindre grad, innenfor norsk strafferett, først og fremst i forbindelse med begrepet culpa levissima, som er en betegnelse på en svært lav skyldgrad («den letteste uaktsomhet»). Slik uaktsomhet er skyldkravet for at strafferammen skal kunne økes ved såkalt uforsettlige følger av den straffbare handlingen. Et eksempel på dette er at en ved en forsettlig legemsfornærmelse (f.eks. et slag med flat hånd) kan få forhøyet straff dersom døden inntrer som følge av den, så lenge en kunne ha innsett muligheten for at dette ville skje. Culpa levissima er fjernet i den nye Straffeloven som ble vedtatt i 2005.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]