Common law

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Common law er et begrep med to betydninger. I sin alminnelighet beskriver begrepet den engelske rettsordningen og de rettsordninger som bygger på denne. I denne betydningen er common law en rettsfamilie som skiller seg fra begrepet civil law, som betegner de kontinentaleuropeiske rettsordningene og de rettsordninger som bygger på disse.

Common law kjennetegnes ved at rettsordningen skapes gjennom domstolsavgjørelser. En domstolsavgjørelse er ifølge engelsk rett alltid et prejudikat, det vil si et utslag som innebærer at domstoler av samme og lavere rang er bundet av den prinsipielle regel som ligger til grunn for utslaget i dommen. I England, Nord-Irland og Wales er den eneste domstol som ikke er bundet av sine egne prejudikat House of Lords. Før 1966 regnet man også House of Lords å være bundet av sine egne prejudikater.

Den prinsipielle regelen kan ha blitt skapt tidligere av en domstol av høyere eller samme rang, eller skapt av domstolen i det særskilte tilfellet. Denne delen av rettsordningen er altså skapt av dommerne, ikke av lovgiver og bryter dermed med Maktfordelingsprinsippet, som fordeler makten mellom den lovgivende makt, den utøvende makt og den dømmende makt. De domstolskapte reglene gjelder så lenge ikke lovgiver gir en fra domstolsavgjørelsene avvikende lov.

Se også[rediger | rediger kilde]