Carried interest

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Carried interest (også kalt suksesshonorar) betegner rettigheten partneren(e) i et investeringsfond eller hedgefond har til å få en andel av et fonds overskudd.

Det vanlige i hedgefond og investeringsfond er at partnerne og de som administrerer fondene tar del i investeringen i fondene, ofte 1-5% av grunnkapitalen og at de forplikter seg til å forvalte fondets eiendeler. Som motytelse får de gjerne en årlig utbetaling på 2% av fondets verdi pluss en "carried interest" på 20% av fondets overskudd som overstiger en fastsatt standardavkastning.

Det har vært uenigheter mellom fondsbransjen og skattemyndighetene om inntekter som følge av "carried interest" skal regnes som kapitalinntekt eller lønnsinntekt. Som kapitalinntekt vil skattebelastningen være vanlig selskapsskatt (for øyeblikket 27%), mens som lønnsinntekt vil mottaker måtte betale inntektsskatt og toppskatt, samt at forvalterselskapene må betale arbeidsgiveravgift.

Herkules Capital Partner

Da oppkjøpsfondet Herkules Capital Partner børsnoterte omega 3 produsenten Pronova i 2004, opplevde de å bli skattelagt som om deres andel av gevinsten (320 millioner) var lønnsinntekt i stedet for kapitalinntekt. Saken gikk til domstolene og etter å ha vunnet frem på alle punkter i Tingretten, tapte de saken i Borgarting lagmannsrett og fikk i tillegg en straffeskatt på 30%. Herkules anket saken videre til Høyesterett og vant saken i en enstemmig dom.

Se også

Eksterne lenker