Bygdeallmenning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En bygdeallmenning, eller bygdealmenning, er et område hvor eiendomsretten tilligger minst halvparten av de jordbrukseiendommer som fra gammel tid har bruksrett i almenningen. Retten kan ikke omsettes.

Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Bruksretten omfatter rett til trevirke, beite for eiendommens husdyr, fiske og jakt. Bruksretten kan også innebære rett til å ha seter i området.

Drift av bygdeallmenninger, rettigheter og plikter fremgår av LOV 1992-06-19 nr 59: Lov om bygdeallmenninger.

Se også

Eksterne lenker