Bodmeri

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bodmeri er et uttrykk fra eldre sjørett. I seilskutetiden, og før en hadde fått telekommunikasjon, var skipsførers ansvar for skip og last også tillagt at han i nødsfall kunne delfinansiere videre fart ved å forbodme (pantsette) skip, frakt og/eller last. Slike finansielle problemer kunne oppstå på grunn av at turen ble hindret av vindstille, storm eller annet som medførte ekstra utgifter eller forsinkede inntekter.

Forbodming innebar at det kunne tas opp lån i form av penger eller tjenester, mot at ytelsen ga panterett. Panteretten (sjøpant) var begrenset til det som avtalen gjaldt slik det fremsto ved endt reise. Rentefoten kunne stå i stil med sikkerheten på verdiene, og var ofte svært høy etter dagens standard.

Sjøfartsloven av 1893 (opphevet) ga regler om bodmeri i 6. kapittel. Disse ble ble opphevet som foreldet i 1929. Foreldelsen skyldtes i stor grad endringer i kommunikasjon, forsikring og finansformer.

Se også

Eksterne lenker