Blankosalg

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Blankosalg (også kalt shortsalg, mangelsalg, stuttsalg, lånesalg eller kortsalg) er en finansstrategi hvor målet er å kjøpe billig og selge dyrt, men i motsatt rekkefølge. Ved blankosalg profiterer investoren på prisnedgang.

Et blankosalg innebærer at man låner et aktivum som selges unna umiddelbart til gjeldende pris, og senere kjøpes og leveres tilbake til långiver. Investorens fortjeneste eller tap er prisdifferansen. Långiver mottar kompensasjon for utlånet, så blankosalginvestoren trenger et prisfall større enn lånekostnadene for å profittere totalt sett. Et udekket blankosalg innebærer at man selger et aktivum man hverken eier eller har lånt, og denne praksisen er ulovlig i Norge.

Blankosalg kan utføres med enhver salgbar vare, men er oftest knyttet til verdipapirer og råvarer. Dette inkluderer aksjer, obligasjoner, forwardkontrakter, opsjoner, råolje, naturgass, gull, korn, malm og annet. Långiveren er ofte meglerhus, bank eller større (institusjonelle) investorer. Långiveren beholder retten til å selge aktivumet selv om det er lånt ut.

Blankosalg fungerer som en motvekt til alle lange posisjoner i markedet ved at det til enhver tid er noen som ønsker prisfall i det gjeldende aktivum. For at blankosalg skal bli mulig er det nødvendig med to parter som har motstridende syn på aktivumets fremtidige prisutvikling. Parten som tjener på prisnedgang «sitter short» eller «er short», mens parten som tjener på prisøkning «sitter long» eller «er long».

Eksempel

Du blankoselger aksjer til 10 kr per aksje. Senere på dagen faller prisen til 7 kr. Du kan nå kjøpe disse aksjene tilbake til en profitt på 3 kr per aksje (i.e. du kjøpte for 7 kr og solgte for 10 kr).

Risiko

Ved blankosalg kan man i teorien tape ubegrensede summer. Det finnes ingen begrensning i oppsiden for en pris, da den i realiteten kan stige uendelig innen man skal kjøpe aktivumet tilbake. Risikoen ved blankosalg er dermed større enn hvis man har inntatt en lang posisjon, hvor man kun risikerer å tape den summen man har investert (hvis prisen faller til 0).