Biobankloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om biobanker trådte i kraft 1. juli 2003. Loven skal sikre etisk forsvarlig innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av materialet i biobanker, dvs. samlinger av humant biologisk materiale og opplysninger utledet av dette. Loven skal også sørge for at biobanker blir utnyttet til individets og samfunnets beste. Norske biobanker inneholder allerede mange millioner prøver, og biobankloven skal sørge for at disse benyttes til helsemessige formål: diagnostikk, behandling, forskning og undervisning. Loven skal sikre at prøvene ikke blir misbrukt, kommer på avveie eller blir handelsvare.

Eksterne lenker