Konsesjon

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Bevilling)
Hopp til navigering Hopp til søk

Konsesjon (av latin: concessio = «innrømmelse», «tillatelse») innebærer at man får tillatelse fra offentlig myndighet til å foreta en disposisjon eller bedrive en bestemt virksomhet i henhold til lovverket. Hensikten med slike konsesjonskrav er at myndighetene ønsker å regulere og kontrollere at virksomheten utøves i samsvar med samfunnets felles beste. Begrep som ofte brukes i tilnærmet samme betydning som konsesjon er bevilling, løyve, autorisasjon, lisens og dispensasjon.

Ofte vil myndighetene sette vilkår i forbindelse med tildeling av en konsesjon. Adgangen til dette vil ofte være regulert i loven der kravet om konsesjon kommer til uttrykk, men vil ellers komme an på ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper. Et viktig prinsipp er at adgangen til å sette vilkår ikke kan misbrukes. Vilkårene som stilles må således stå i saklig sammenheng med lovens formål, og må ikke pålegge den forpliktede urimelige byrder i tilknytning til konsesjonen.

Eksempler – Norge

I Norge kreves det konsesjon i flere sammenhenger: