Bevilgning

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Bevilgende myndighet)
Hopp til navigering Hopp til søk

En bevilgning er et vedtak om å stille en bestemt pengesum tilgjengelig for et generelt eller spesifisert formål. I politikken tilfaller bevilgende myndighet som regel den lovgivende forsamlingen. De fleste bevilgninger gjøres gjennom et budsjett (f.eks. statsbudsjettet), men den lovgivende forsamlingen kan også vedta ekstrabevilgninger i egne fiskallover.

Bevilgende myndighet

I politikken tilfaller bevilgende myndighet som regel den lovgivende forsamlingen. Denne makten kan brukes som et substitutt for utøvende makt ved at bevilgninger holdes tilbake som et pressmiddel for å tvinge igjennom bestemte hensyn. Maktinnehaveren kan på denne måten styre mye av den utøvende myndighetsutøvelsen ved å true med tilbakeholdelse av offentlige midler. Bevilgende myndighet kan også brukes som sanksjon.

I Norge er det Stortinget som har den bevilgende myndighet, jf. Grunnloven § 75 bokstav d og e. Grunnloven sier lite om hvordan bevilgningsmyndigheten skal utøves, men i praksis brukes alltid ordinære stortingsvedtak. Grunnloven sier heller ikke noe om hvor lang periode det skal bevilges for, men siden vedtak om skatter og avgifter bare gjelder for ett år om gangen, jf. Grl. 75 a, har de årlige statsbudsjettene i praksis samme tidsbegrensning.

Nærmere regler finnes i forretninsordenen og i bevilgningsreglementet, som Stortinget selv vedtar. De inneholder saksbehandlingsregler og fullmakter til å bevilge til uforutsette utgifter.

Bruk av bevilgninger

Etter at statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, gir det enkelte departement beskjed til lavere organer i sin sektor om hvilke midler de har til disposisjon. "Tildelingsbrevet" gir samtidig instrukser om hvilke oppgaver som skal prioriteres mv.

Bevilgningsvedtakene har stort sett samme rettslige betydning i kommunene som i staten. Et beløp kan ikke brukes til annet enn det er bevilget til, og vedtakene må normalt forstås slik at administrasjonen i kommunen har plikt til å gjennomføre de tiltak som det er bevilget til.

Bevilgninger brukes ved at beløp anvises til utbetaling. I hvert organ er det en eller flere personer som har anvisningsmyndighet.

Bevilgning blir ofte forvekslet med bevilling som er en form for løyve eller tillatelse.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker