Betydelig skade på kropp og helse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Betydelig skade på kropp og helse er et begrep som ble introdusert i den nye Straffeloven 2005 og fremgår av § 11. Det beskriver hva slags type skader som omfattes i strafferettslig forstand.

I den gamle Straffeloven av 1902 ble betydelig skade definert i Straffeloven § 9. Som betydelig skade regnes tap eller vesentlig svekkelse av syn, hørsel eller taleevnen. Andre sanser, som smak og lukt, er ikke omfattet. Også tap eller vesentlig svekkelse av forplantningsevnen anses som betydelig skade. Er resultatet av handlingen at den rammede blir påført en alvorlig psykisk skade, anses skaden betydelig. Påføres en gravid kvinne skade med det resultat at fosteret dør eller blir skadet, anses skaden alltid som betydelig. Selv om skaden ikke omfattes av disse alternativene, anses den som betydelig hvis den resulterer i livsfarlig eller langvarig sykdom.

Den nye Straffeloven av 2005 viderefører i det vesentlige den gamle definisjonen i ny språkdrakt, men etter forslag fra Straffelovkommisjonen er det tatt inn en viss utvidelse. Begrepet omfatter nå tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom eller alvorlig psykisk skade. Det er også snakk om betydelig skade på kropp og helse når et foster dør som følge av en straffbar handling.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]