Begunstiget

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Begunstiget betyr å være tilgodesett, enten med et beløp eller en gjenstand. Begrepet brukes gjerne i forbindelse med testament eller livsforsikring, der etterlatte ofte er begunstiget til å arve eller få utbetalt en forsikringssum etter avdøde.

Innen både forsikring og i juridisk sammenheng snakker man også om sikrede når man omtaler de som er begunstiget, altså at de er sikret etter den forsikringsavtalen som er inngått. I motsetning til uttrykket begunstiget, som omfatter de forsikringstageren har utpekt til å motta en ytelse, kan sikrede også omfatte forsikringstageren selv, f.eks. i forbindelse med en personskadeforsikring.

Særlige regler ved oppnevnelse av begunstiget

Det gjelder særlige regler når man skal oppnevne en begunstiget eller tilbakekalle oppnevnelsen, jf. Forsikringsavtaleloven § 15-3, som sier:

"En oppnevnelse av begunstiget og tilbakekall av oppnevnelse må gjøres i skriftlig melding til selskapet. I forbindelse med tegning av forsikring kan likevel oppnevnelse meldes til selskapet på annen måte.

Er det i et testament disponert særskilt over en forsikring, regnes dette som oppnevnelse eller tilbakekall av begunstiget.

Oppnevnelse og tilbakekall som ikke er gjort på en av de måtene som er nevnt i første og annet ledd, er ikke gyldig."

Se også

Eksterne lenker