Barnefordeling

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Barnefordeling er et begrep som henviser til følgene av skilsmisse av et ektepar med barn, og ordningen hvor avkommet skal bosette seg hos den ene av partene og samtidig ha et forhold til den andre parten. Barneloven (bl.) § 30 definerer innholdet i foreldreansvaret og er formulert som en prinsipperklæring om barnets rett til omsorg og kjærlighet, og foreldrenes rettigheter og plikter i forhold til barnets oppvekst og oppdragelse. Foreldreansvaret har i utgangspunktet ingen ting med hvem barnet bor hos.

Gifte foreldre har delt foreldrerett som videreføres ved eventuell skilsmisse. Begge foreldre har lik rett og ansvar for den daglige omsorgen for barn, men ved skilsmisse er det vanlig at den ene av foreldrene overtar dette alene mens den andre får samværsrett. Ved uenighet mellom foreldrene bringes saken inn for retten, og det oppnevnes ofte en sakkyndig psykolog som skal utrede og gi retten råd om spørsmål omkring daglig omsorg og samværsrett.

Se også

Eksterne lenker