Balanse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Balanse er et begrep i bokføring og regnskapsføring som betegner en oversikt over bokført verdi av alle eiendeler og egenkapital og gjeld til en bedrift, organisasjon eller person på et bestemt tidspunkt, for eksempel ved slutten av et «regnskapsår».

Balanselikningen[rediger | rediger kilde]

En balanse oppsummerer en organisasjons eller en persons eiendeler og egenkapital og gjeld på et bestemt tidspunkt. Denne oversikten er også kjent som balanselikningen. Den reflekterer et regnskapsprinsipp: Innholdet i balansen må (per definisjon) være like eller i balanse; normalt betyr dette at totalkapitalen for eiendelene på den ene siden og egenkapitalen og gjelden på den andre, må være lik.

Øyeblikksbilde[rediger | rediger kilde]

En balanse blir ofte kalt for et «øyeblikksbilde» av bedriftens finansielle tilstand på et gitt tidspunkt. Av de fire grunnleggende finansielle oversiktene, er balansen den eneste oversikten som peker på et bestemt tidspunkt, fremfor en tidsperiode. En enkel virksomhet som kun opererer med kontanter, kan enkelt måle sin profitt ved å bruke den totale bankbalansen ved slutten av perioden, samt eventuelle kontanter man har liggende. Dog blir ikke virkelige virksomheter betalt umiddelbart; de bygger opp lagerbeholdning med varer som skal selges, og de anskaffer bygninger og utstyr som brukes i den daglige driften. Med andre ord: Virksomheter har eiendeler som ikke umiddelbart kan gjøres om til likvide midler ved slutten av hver periode, selv om de skulle ønske dette. Ekte virksomheter skylder også penger til leverandører og til skatte- og avgiftsmyndigheter, og eierne trekker ikke tilbake sin kapital og profitt ved slutten av hver periode. Dermed vil de også ha egenkapital og gjeld.

Balansens struktur[rediger | rediger kilde]

En balanse deles normalt inn i tre grupper: eiendeler, egenkapital og gjeld. Hovedkategoriene av eiendeler listes vanligvis opp på venstresiden av balansen, mens egenkapital og gjeld føres opp på høyre side. Differansen mellom disse to sidene kalles ofte for 'nettoverdi' av virksomheten.

Netto eiendeler vist i balansen utgjør den tredje delen av balansen, kjent som egenkapital. Formelt sett er egenkapitalen en del av selskapets gjeld: det er kapital som man «skylder» til aksjonærene (etter betaling av annen gjeld); normalt brukes likevel «gjeld» i en mer begrenset betydning hvor man ekskluderer aksjonærenes egenkapital. Verdioppføringer av hvert regnskap i balansen opprettholdes ved hjelp av et system for dobbelt bokholderi. Dermed må egenkapitalen i dette oppsettet tilsvare eiendeler minus gjeld, og dette er det resterende beløpet.

Se også[rediger | rediger kilde]