Bot

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Bøter)
Hopp til navigering Hopp til søk

Bot er en straffereaksjon som innebærer at den dømte pålegges å betale et bestemt beløp til det offentlige for sitt lovbrudd.

Bøter er Norges mest brukte straffemetode og kan bare idømmes av domstolene, da det regnes som straff. En bot må ikke forveksles med forelegg, da forelegg ikke er å regne som bot eller straff.

Bøter er regulert i lov gjennom Straffeloven §§ 53–55

En bot kan også idømmes i kombinasjon med andre straffereaksjoner, som betinget eller ubetinget fengselsstraff, selv om bot ikke er særskilt fastsatt som straff for lovbruddet.

Straffeloven inneholder ingen bestemmelser som sier hvor stor boten skal være, men det skal legges vekt på lovbryterens inntekt, formue, forsørgerbyrde, gjeldsbyrde og andre forhold som har innvirkning på den økonomiske evnen.

Den som er ilagt og har vedtatt en bot blir ført inn i straffe- eller bøteregisteret.

Se også

Litteratur

  • Svein Slettan og Toril M. Øie, "Forbrytelse og straff: Lærebok i strafferett", 1997 - ISBN 8251835151

Eksterne lenker