Avtaledokument

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Avtaledokument er det papir som to parter underskriver på for å markere at de er blitt enige om en avtale.

I alminnelighet er det ikke nødvendig i Norge at partene i en avtale gjør denne skriftlig eller skriver under på et dokument. Det finnes unntak i lovgivningen, f. eks. for kontraktsinngåelse etter regelverket for offentlige anskaffelser. Det er flere lover som beskytter forbrukerens interesser og gir denne rett til å kreve at en avtale gjøres skriftlig.

Et avtaledokument har gjerne med partenes navn, en henvisning til en spesifikasjon av ytelsens/leveransens art og omfang, pris, leveringstid og dato for underskrift. Det kan også være tatt med bestemmelser om f. eks. andre frister, fremdriftsplan og dagmulkt, betalingsplan, sikkerhetsstillelse, tvisteløsning.

I bl.a. entrepriseretten er det vanlig at kontrakter består av flere kontraktsdokumenter, bl.a. konkurransegrunnlag, tilbud og møtereferater. Disse dokumentene supplerer normalt avtaledokumentet og er opplistet der i prioritert rekkefølge. Dermed kan avtaledokumentet utgjøre bare noen få sider, mens kontraktsdokumentene samlet kan utgjøre flere ringpermer. Det finnes flere Norsk Standard (NS) med blanketter for avtaledokument mellom byggherre og entreprenør, rådgiver, prosjekterende, herunder arkitekt.

Se også

Eksterne lenker