Avskrivning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Avskrivning er en kostnadsføring av anleggsmidler over lengre tid enn ett år. Når en bedrift investerer i større anleggsmidler, kan bedriften etter fastsatte regler velge om den vil kostnadsføre utgiftene i årets driftsregnskap, eller om bedriften vil avsette kostnaden i balansen som en langsiktig kapitalkostnad, og så foreta avskrivning av denne avsetningen med en andel av totalkostnaden hvert år. Avskrivning av større avsetninger i årlige rater gjøres når man foretar store, langsiktige investeringer som ikke av natur er årlige og representatvie for årets kostnadsnivå. Avskrivningen er altså årets kostnadsføring av en avsetning i regnskapet.

I Norge fastsetter Stortinget avskrivningssatser som avgjør hvor mye man kan avskrive en avsetning med, og hvor mange år den skal avskrives over. Normal avskrivningstid for inventar, datamaskiner osv, er 3 år. Mer varige driftsmidler, kjøretøyer, maskiner osv avskrives ofte etter hele 10-30 år. Avskrivningstiden skal i størst mulig grad gjenspeile driftsmidlets faktiske levetid.

I bedriftens formelle finansregnskap (og i prisrapporten for børsnoterte selskaper) baseres avskrivningene normalt på historisk kostnad og de må gjøres etter en fornuftig plan i henhold til landets gjeldende avskrivningssatser. I internregnskaper står man derimot helt fritt.

Begrepet kan brukes slik i et årsregnskap:

Årsregnskap (Statement of income)
(tall i millioner $)
     Sales Revenue      Salgsinntekter $20,438
A. Operating Revenue A. Driftsinntekter
Omsetning
$20,438
     Cost of goods sold      Varekostnader $7,943
     Selling, general and administrative expenses      Salgskostnader $8,172
     Other expenses      Andre kostnader $138
B. Operating Expenses (OPEX) B. Driftskostnader $16,253
A-B. Earnings before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization (EBITDA)
A-B. Driftsresultat
Driftsoverskudd
$4,185
     Depreciation and amortization      Avskrivninger og nedskrivninger $960
     Impairment losses      Tap $100
         Total operating expenses          Totale driftskostnader $17,313
Operating income
Operating profit
Driftsresultat $3,125
     Non-operating income      Annen inntekt $130
Earnings before Interest and Taxes (EBIT) Totalresultat (EBIT) $3,255
     Net interest expense/income      Netto renteutgift/-inntekt $145
Earnings before income taxes Resultat før skatt $3,110
     Income taxes      Skatt $1,027
Net Income
Net profit
Årsresultat
Resultat etter skatt
$2,083