Avhending

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Avhending eller avhendelse er et juridisk begrep. Avhending foreligger når noe går over fra en eier til en annen eier, særlig ved en aktiv handling eller disposisjon. Avhending kan foretas av både fysiske og ideelle ting, av løsøre og fast eiendom, rettigheter med mere.

Avhending kan skje særlig ved kjøp og salg, makeskifte, bytte og gave, men ordet brukes normalt ikke ved tvangsmessig avståelse slik som ekspropriasjon (oreigning).

Avhending av fast eiendom er regulert i lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr 93. Avhendingslova gjelder generelt, det vil si både for forbrukere og for andre enn forbrukere. Men når forbrukere er involvert, har loven flere tvingende (preseptoriske) regler som partene ikke kan avtale å fravike til ugunst for forbrukeren. Det er viktig å merke seg at foreldelsesloven gjelder i tillegg til avhendingslovas frister for å påberope seg mangler ved reklamasjon.

Det hender at avhending brukes som synonym for å kaste, særlig i oversettelser av engelsk dispose (of) eller tysk entsorgen, men begrepet har ingenting med kasting/kassering å gjøre i de fleste tilfeller. Engelsk bruker dispose (of) både der vi vil bruke avhende og der vi vil bruke kaste/kassere på norsk.

Eksterne lenker