Autonom myndighet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Autonom myndighet er når enkeltpersoner har evne til å bestemme over seg selv og sine formuesgoder med rettslig bindende virkning.

En slik myndighet (kompetanse) kan være basert på bestemmelser i lov, slik som når det gjelder testamente, eller den kan være forankret i sedvanebasert ulovfestet myndighet til å råde over egen eiendom og å inngå bindende avtaler om denne.

Stortinget gir også lovbestemmelser som ikke innebærer noen form for inngrep overfor borgerne, men som binder det offentlige forvaltningsapparatet til å gå frem på en bestemt måte eller treffe bestemte vedtak under visse betingelser. Slike lover kan vi til dels se som uttrykk for en autonom myndighet hos Staten.

Se også

Litteratur

  • * Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle: "Rett, samfunn og demokrati" (1. utg 2007, 5. opplag 2014) ISBN 978-82-05-31041-4