Arrestforvarer

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arrestforvarer er en ansatt i Politi- og lensmannsetaten som ivaretar innsatte i arrester, forestår transport av varetektsfanger til ulike fremstillinger og ivaretar sikkerhet, ro og orden i tinghusene. Arrestforvarere har begrenset politimyndighet.

"Formalkravet til arrestforvarere er videregående skole og plettfri vandel. Før Politihøgskolen ble opprettet i 1992, var det egne kurs av 6 – 8 ukers varighet som grunnopplæring for arrestforvarere, og det var obligatorisk å gjennomføre kurset i løpet av en viss periode. Politihøgskolen tilbyr i dag en 6-måneders utdanning for ansatte i politiet med begrenset politimyndighet (arrestforvarere, grensekontrollører, transportledsagere). Utdanningen skal gi økt innsikt i egen rolle og funksjon slik at man er i stand til å utføre sine oppgaver på en reflektert og kunnskapsbasert måte der hensynet til rettssikkerhet og personvern ivaretas.", jf. NOU 2009:12 Et ansvarlig politi — Åpenhet, kontroll og læring.

Det finnes ingen spesifikk utdannelse som arrestforvarer, men ofte ansettes personer med utdanning og erfaring fra helsevesen, politiet, forsvaret, kriminalomsorgen, vakt- og sikkerhetsbransjen og andre relevante fagområder. Etatsutdannelsen er felles for alle ansatte i politietaten med begrenset politimyndighet og er et kurs på 15 studiepoeng i regi av Politihøgskolen; herunder arrestforvarere, grensekontrollører, utlendingskontrollører, transportledsagere, personell ombord i Varangervekteren og andre sivilt ansatte.

Ved noen politidistrikt har arrestforvarerne utvidet ansvarsområde utover arresttjeneste som f.eks. operatører ved operasjonssentralen, forvaltningsmessige gjøremål som f.eks. passutstedelse, sentralbordtjeneste, signaleringsarbeid (foto/fingeravtrykk/DNA) og mottak av anmeldelser.

Arrestforvarere drifter sentralarresten i politidistriktet, noe som omfatter sikkerhet, forpleining, foto- og fingeravtrykk m.m., samt har ansvaret for fremstillinger av personer i politiets varetekt til lege og rettsmøter etc.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]