Arrangert ekteskap

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
William Hogarths satiriske Ekteskapskontrakten fra ca. 1745 inngår i hans bildeserie «Mariage à la Mode» og viser inngåelsen av et engelsk (arrangert) overklasseekteskap.

Et arrangert ekteskap er et ekteskap der valget av ektefelle blir gjort av foreldrene eller andre familiemedlemmer/bekjente av de to som skal gifte seg. For at et ekteskap skal kunne kalles et arrangert ekteskap, er det en forutsetning at de to vordende ektefellene uten tvang takker ja til at andre skal finne en ektefelle for dem, og at de også etter å ha møtt hverandre sier ja til å inngå ekteskapet. Denne formen for ekteskap er spesielt vanlig i enkelte arabiske land og i India. Denne praksisen er ellers utbredt også i andre deler av verden, og forekommer like hyppig nå som tidligere. Også i Europa og vesten var arrangerte ekteskap tidligere vanlig i høyere sosiale lag. Det er en glidende overgang mellom arrangert ekteskap og ekteskap der ektefellene har funnet hverandre selv. Noen ganger brukes uttrykket semi-arrangert ekteskap om ekteskap som hvertfall delvis er inngått med familiens assistanse/godkjennelse. I vestlig tradisjon var det lenge vanlig at en mannlig beiler spurte sin tilkommendes far om tillatelse til å gifte seg med hans datter («anholdt om hennes hånd»), en tradisjon som i en viss grad holdt seg til det 20. århundre, men som i dag er blitt sjelden.

Et arrangert ekteskap som gjennomføres til tross for at minst én av partene er motvillige, kalles tvangsekteskap. I samfunnsdebatten blir ofte disse begrepene blandet, og det kan iblant være vanskelig å skille dem fra hverandre. Et arrangert ekteskap går først over til å være et tvangsekteskap når en eller begge partene utsettes for sterkt press eller tvinges til å inngå ekteskap. Mens tvangsekteskap er forbudt ved lov i Norge og en rekke andre land, er arrangerte ekteskap fullt lovlige.

Se også

Eksterne lenker