Arealplanlegging

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

På et mellomliggende nivå fungerer kommunedelplaner, som enten kan gjelde geografisk avgrensede deler av kommunen, eller bestemte temaer, f.eks. kulturminnevern.

Arealplanleggingen styres etter Plan- og bygningsloven.

I dag kan man studere arealplanlegging og by- og regionplanlegging i Norge ved Institutt for landskapsplanleggingUniversitetet for miljø- og biovitenskap og Institutt for byforming og planlegging ved NTNU.