Arealplanlegging

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

På et mellomliggende nivå fungerer kommunedelplaner, som enten kan gjelde geografisk avgrensede deler av kommunen, eller bestemte temaer, f.eks. kulturminnevern.

Arealplanleggingen styres etter Plan- og bygningsloven.

I dag kan man studere arealplanlegging og by- og regionplanlegging i Norge ved Institutt for landskapsplanleggingUniversitetet for miljø- og biovitenskap og Institutt for byforming og planlegging ved NTNU.