Arbeidsretten

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbeidsretten er en norsk særdomstol som behandler tvister som er knyttet til tariffavtaler.

Arbeidsretten ble opprettet ved arbeidstvistloven av 1915 og reguleres av Arbeidstvistloven. Arbeidsretten er en særdomstol for rettstvister knyttet til tariffavtaler, dvs. avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Retten er i den enkelte sak sammensatt av en fast dommer og seks tilkalte meddommere. Tre er jurister. Fire er lekdommere som oppnevnes etter innstilling fra arbeidsgiverforeninger og fagforeninger som har innstillingsrett etter nærmere regler i arbeidstvistloven.

Arbeidsrettens virkeområde er hovedsakelig følgende sakstyper:

  • Tvister om tariffavtalers gyldighet, forståelse og eksistens
  • Tvister om brudd på fredsplikten i arbeidslivet
  • Tvister om erstatningsansvar i forbindelse med tariffbrudd og ulovlig arbeidsstans (streik)

Spesielt for Arbeidsretten er at dommene som hovedregel ikke kan påankes. Årsaken til dette er at tariffavtalen likevel etter en gitt periode vil være gjenstand for revisjon under tariffoppgjøret. Partene vil dermed likevel få mulighet til å endre avtalens bestemmelser, dersom de er uenig i rettens tolkning av den gjeldende tariffavtalen.

Arbeidsrettens avgjørelser samles i domssamlingen Dommer og kjennelser av Arbeidsretten (ARD).

Tvister om individuelle arbeidsavtaler (så som avskjed og oppsigelse) behandles av de alminnelige domstoler.

Se også

Eksterne lenker