Arbeidsgiveransvar

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbeidsgiveransvar (husbondansvar) handler om arbeidsgivers erstatningsansvar for sine arbeidstakeres skadevoldende handlinger.

Etter skadeserstatningslovens § 2-1 er en arbeidsgiver ansvarlig for skade som hans arbeidstaker gjør uaktsomt, selv om arbeidsgiveren ikke kan lastes for den aktuelle skaden. Kriteriet er at skaden må være voldt under uføring av arbeid

Blir arbeidsgiver ansvarlig for skade som hans arbeidstaker har forvoldt uaktsomt eller forsettlig vil det oppstå et solidaransvar jfr, §5-3 der skadelidte kan kreve erstatningen utbetalt av den av de to han ønsker.

Se også

Adekvat årsakssammenheng
Skyldansvar (Culpa)
Objektivt ansvar

Eksterne lenker