Ansvarsfraskrivelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ansvarsfraskrivelse er når en part fraskriver seg ansvar etter en hendelse.

Kontrakter kan inneholde ansvarsfraskrivelser som for eksempel "force majeure"

Ansvarsfraskrivelse kan ikke gjøres gjeldende dersom den strider mot loven, for eksempel ved preseptoriske (ufravikelig) lover.

En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner, jf. avtaleloven § 36.

Eksterne lenker