Ansvarlig kapital

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ansvarlig kapital er den kapital som kan medregnes ved dekning av kapitalkravene etter myndighetenes forskrifter. Ansvarlig kapital kan bestå av kjernekapital og tilleggskapital og er et krav for forsikringsselskaper og banker.

Banker

For banker og andre kredittskapende institusjoner står den ansvarlige kapitalen på konto i sentralbanken, men kan også trekkes fra konto og oppbevares som kontanter. Den ansvarlige kapitalen skal dekke kunders kontantuttak og overføringer til andre banker, samt bankens risikoer, det vil si lån som ikke tilbakebetales og andre tap.

Kapitalkravet til bankene er at de må ha ansvarlig kapital tilsvarende minst 8 prosent av forvaltningskapitalen (utlån/innskudd), men utlånene vektlegges forskjellig avhengig av risikokategori slik at kravet i praksis er lavere. Dette forholdstallet kalles kapitaldekning.

Test